1. Üye’lere ilişkin bilgilerin saklanması ve korunması Genç Garaj Gizlilik Politikası’nda düzenlenmiş olup, Genç Garaj ilan ve üye bilgilerini, trafik bilgilerini, Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nda esas alınan durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır. Üye’ler, bu tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye’ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler.

2. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında “Kullanıcı”; Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi, gerek ziyaretçi olarak, gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişileri ifade etmektedir.

3. Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı süreye bakılmaksızın, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

4. Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

5. Genç Garaj, Site üzerinde Kullanıcı tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen, Kullanıcı’nın kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya üçüncü kişilerle paylaşmamış olduğu kişisel bilgileri ve/veya IP trafik bilgisini, Kullanıcı veya üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya Gizlilik Politikası ile belirlenen diğer koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

6. Kullanıcı, Site üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini (kredi kartı bilgileri, cep telefonu numarası, adres bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün kişisel bilgiler) yayınladığı, yorumlarında veya mesajlaşmalarında paylaştığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir Kullanıcı veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan Genç Garaj’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Kullanıcı, Site üzerindeki hesabına giriş yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini üçüncü kişilerle paylaşması sonucunda doğacak hiçbir zarardan Genç Garaj’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; Genç Garaj, Site üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, Site üzerinde, Genç Garaj’ın faaliyetleri haricinde maruz kaldığı, kişisel bilgilerinin kullanımıyla veya ele geçirilmesi ile alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden Genç Garaj’ın sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Genç Garaj, gerektiğinde Kullanıcı’nın IP trafik bilgisini tespit edebilir ve kullanabilir. IP trafik bilgisi, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

10. Genç Garaj, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, Kullanıcı’ya ait, bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini saklamakla ve ilgili mercilere sunmakla hukuken yükümlüdür. Genç Garaj, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından talep edilen bilgilerin bu makamlar ile paylaşılması sırasında ve/veya paylaşıldıktan sonra, Kullanıcı’nın veya ilgili üçüncü kişilerin, kişisel verilerin paylaşılmasından kaynaklanan maddi/manevi hiçbir zararı karşısında hukuken sorumlu değildir. Genç Garaj, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinde ve Site’nin kayıtlarında arama yapabilir.

11. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcı’yla temas kurmak için kullanılabilir. Genç Garaj tarafından talep edilen veya Kullanıcı tarafından sağlanan ya da Site üzerinden yapılan işlemler ile ilgili bilgiler, Genç Garaj ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

12. Genç Garaj tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcı’dan elde edilen bilgiler, Genç Garaj ve/veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

13. Genç Garaj, Kullanıcı’nın Site kullanım geçmişini, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, Kullanıcı’ya öneriler ve yeni hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.

14. Genç Garaj, Gizlilik Politikası veya Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir Kullanıcı’nın şikayetine konu olan Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu Kullanıcı’nın Site üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.

15. Genç Garaj, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Genç Garaj’ın gerekli bütün bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Genç Garaj’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

16. Genç Garaj, Kullanıcı’ya ve Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir.

17. Genç Garaj, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

18. Kullanıcı, kişisel verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Genç Garaj, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Genç Garaj’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, Site’nin kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.