1-TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, Gencgaraj.com internet sitesine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanması suretiyle kurulmaktadır.

Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

2-TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Genç Garaj: www.gencgaraj.com
Site: www.gencgaraj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Kullanıcı: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi
İlan: Site üzerinden Üye tarafından satışa arz edilen ve Üye ve/veya Kullanıcı’ların satın alma talebinde bulunabilecekleri tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.
Üye: Site’de üyelik formunu doldurarak üye kaydı oluşturan ve Site’den işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.
Üye Adı: Üye’lerin Site Hizmet’lerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.
Şifre: Site’ye üyelik esnasında kullanicinin kendisinin belirleyeceği ve bu aşamadan itibaren Hizmet’lerden faydalanmak için üye girişi ve Site’nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.
Site Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Üye’lerin, Genç Garaj’da yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için Genç Garaj tarafından sunulan uygulamaları ifade eder. Genç Garaj Üye’lerin Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Genç Garaj tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Genç Garaj tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Üye’lere duyurulur.
Genç Garaj Arayüzü: Başta Üye’ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı tarafından görüntülenebilmesi ve Genç Garaj Veritabani’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Genç Garaj’a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Genç Garaj Veritabanı:  Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Genç Garaj’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1- İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı’ların Site’ye üye olması, Site’de Üyelere sunulan hizmetler, Üye’lerin Site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2- Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.
3.3- Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’nin kabulü; Üye’lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. Genç Garaj, Site’de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site’de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.4- Genç Garaj, internet üzerinden mal/hizmet satışa arz etme ve/veya satın alma talebinde bulunma imkanı sunan sanal bir pazaryeridir. Genç Garaj, bu sitede listelenen mal/hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

3.5- Genç Garaj, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan mal ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu mal/hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

4- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI

4.1- Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Genç Garaj tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2- Site’ye üye olabilmek için, Üye’nin geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmaması gerekmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesine dayanarak, Genç Garaj tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3- ARACI HİZMET SAGLAYICI

Genç Garaj, Üye tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’ne, Site’de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağın kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

5.1.2- Üye, Site’ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Genç Garaj, Genç Garaj çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye’lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

5.1.3- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye’nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, Üye’ler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan Genç Garaj sorumlu değildir.

5.1.4- Üye’ler, Site’de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (mal, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) Genç Garaj tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder. Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek Genç Garaj Gizlilik Politikası’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, Genç Garaj tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye, bu nedenle, Genç Garaj’dan hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5- Üyelerin, siteye üye olurken belirlemiş oldukları “üye adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, ‘Üye Adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Genç Garaj, Üye’den bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebileceği gibi, Üye’nin üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir.

5.1.6- Genç Garaj tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site’nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, Genç Garaj tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşabilir. Üye, bu nedenle Genç Garaj’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

5.1.7- Genç Garaj, Üye’lerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile Genç Garaj tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, Site içinde sunulan olanakları kullanarak gönderimi durdurma hakkına sahiptir.

5.1.8- Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, Genç Garaj’ın yazılı onayına tabidir. Genç Garaj tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.

5.1.9- Kullanıcı, Üye’nin ilan vererek satışa arz ettiği mal/hizmeti herhangi bir sebeple satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi durumunda, Genç Garaj’ın bu vazgeçme nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda mal/hizmeti almak isteyen Kullanıcı, satın almaya çalıştığı mal/hizmet veya muadilinin Genç Garaj’ın tedarikini veya herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10- Kullanıcı’lar arasındaki alım-satım ilişkisinde Genç Garaj’in bu alım-satım ilişkisinin tarafı olmadığını, satım ilişkisi ve satım konusu mal/hizmet’e ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını, herhangi bir güvence vermediğini, satım konusu mal/hizmet’e ilişkin tüm taleplerin tek muhatabının ilan vererek Ürün satışa arz eden Üye olduğunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik kapsamında satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, üretici, ithalatçı, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her nam altında olursa olsun hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
5.1.11- Üye,Site’de ilan vererek satışa arz ettiği mal/hizmet’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve mal/hizmet’in kendisi tarafından satışa arz edilmesi fiilinin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle doğacak her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olduğunu, mal/hizmet satış ve devrinde hukuka aykırılık bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.12- Üye tarafından Site’de ilan verilerek satışa arz edilen mal/hizmet’in ithali nedeniyle doğacak her türlü vergi, ceza, sair yükümlülük ile faizlerinden doğacak tüm sorumluluk ilan veren Üye’ye ait olacaktır.
5.1.13- Üye, satışa arz ettiği mal/hizmet ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Genç Garaj’ın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.14- Genç Garaj yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini Üye kabul ve taahhüt eder.

5.1.15- Genç Garaj’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’nin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, Genç Garaj’ in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Genç Garaj ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Genç Garaj’ in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.16. Genç Garaj, Site üzerinde yer alan ilanlar ve Genç Garaj Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcı’ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve Genç Garaj Arayüzü’nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, Genç Garaj üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine Genç Garaj tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen Genç Garaj Veritabanı’nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Genç Garaj’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.17. Genç Garaj Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Genç Garaj’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.18. Site’de Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Genç Garaj’ın, Genç Garaj çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Genç Garaj, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.19. Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye’lerin, Genç Garaj’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2- GENCGARAJ.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1- Genç Garaj, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Genç Garaj, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, Genç Garaj’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Genç Garaj tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Genç Garaj tarafından yapılabilir. Genç Garaj tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen’lere aittir.

5.2.2- Genç Garaj, Kullanıcı’lar ve Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatıyla görev almamaktadır.

5.2.3- Genç Garaj, Site’de sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme, Üye’ler tarafından sisteme yüklenen içeriklerin tamamını üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutar. Genç Garaj, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üye’ler, Genç Garaj tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. Genç Garaj tarafından Üye’lerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye’ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda Genç Garaj’ın uğrayacağı her türlü zarardan Üye’ler sorumludur.

5.2.4- Üye’ler ve Genç Garaj, hukuken bağımsız taraflar olup, işbu Üyelik Sözleşmesi ile taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğmamaktadır.

5.2.5- Genç Garaj’a fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan kişiler tarafından yapılan başvurular, Genç Garaj tarafından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda Genç Garaj, ilanları durdurma, ilgili Üye’lerin üyelikleri askıya alma, iptal etme hakkına sahiptir.

5.2.6- Genç Garaj, Üye’ler arasında Site üzerinden gerçekleşen, genel ahlak kurallarına, Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’ne, Site kurallarına aykırı ve Genç Garaj tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların tespit edilmesi amacıyla içerik taraması yapabilir. Genç Garaj, bu tür içerikleri tespit etmesi durumunda, bu mesajı/içeriği erişimden kaldırabileceği gibi, mesajı/içeriği oluşturan Üye’nin üyeliğini askıya alabilir ve/veya üyeliği iptal edebilir.

5.2.7- Üye’nin, işbu Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı davranması nedeniyle Genç Garaj’ın maddi-manevi zarara uğraması durumunda, bu zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır. Site’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi durma süresince askıda kalacaktır. Bu süreçte askıda kalan işlemleri için Üye’ler bir tazmin talebinde bulunamaz.

5.2.8- Genç Garaj, ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. Genç Garaj, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit içerikleri yayımlamaktan kaçınabilir. Site’de yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ ye rücu hakkı saklıdır.

5.2.9– İşbu Üyelik Sözleşmesi, Site’de yapılan faaliyetin Genç Garaj tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Genç Garaj işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

5.2.10– Üye’ler, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “Üye Adı” işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üyelerin “Üye Adı” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’lerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi ‘ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2.11– Genç Garaj, Üye’lerin satışa arz ettikleri mal/hizmet ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

6- YASAKLI ÜRÜNLER

6.1- Genç Garaj tarafından, bazı mal/hizmetlerin Site’de ilan verilerek satışa arz edilmesi yasaklanmış olup, Yasaklı Ürünler listesi içerisinde tüm Üye’ler bakımından bağlayıcı olmak üzere ilan edilmiştir. Yasaklı ürünler listesinde yer alan mal/hizmetlerin Üye’ler tarafından Site’de ilan verilerek satışa arz edilmesi ve bu durumun Genç Garaj tarafından tespit edilmesi halinde Genç Garaj ilgili mal/hizmetlerin satışını durdurma, Üye’yi uyarma, üyeliğini askıya alma, üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. Üye, bu nedenle Genç Garaj’ dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2-
 Üye, ilan verek satışa arz etmiş olduğu ve/veya satmış olduğu yasaklı mal/hizmetler nedeniyle Genç Garaj’ın şikayette bulunması nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğradığı gerekçesi ile Genç Garaj’ı her ne sıfatla olursa olsun sorumlu tutmayacağını ve hiçbir nam altında tazminat talebinde bulunmayacağını, beyan ve taahhüt eder. Üye, aynı nedenle üçüncü kişi ve kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Genç Garaj’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3-
 Üye’nin Site’de gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük rejimine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış ürünleri satışa sunması yasaktır. Üye, satışa sunduğu ürünlerin; gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4-
 Üye, yurt dışından, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri doğrudan yurt dışı ilanı olarak ilan vererek satışa sunduğu ve/veya Üye bildirimiyle Genç Garaj tarafından tespit edilmesi durumunda Genç Garaj ilanı derhal Site’den kaldırma hakkına sahiptir. Genç Garaj bu nedenle zarara uğraması durumunda Üye, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- ÜCRETLENDİRME

Genç Garaj’ı kullanmak, reklamlı ilanlar ve site reklamları dışında tamamen ücretsizdir. Üyelik ve ilan ekleme oluşturma tamamen ücretsizdir.

8- MÜCBİR SEBEP
Genç Garaj Site’nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup, bu ve bunun gibi durumlar, Genç Garaj için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyeceği gibi bu durumlar için Genç Garaj’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Genç Garaj işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini; herhangi bir zamanda Site’de ilan etmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin değiştirilen maddeleri, değişiklik tarihinde yürürlüğe girecek, değişikliğe uğramayan diğer hükümler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi’nin, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.

10- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

10.1- İşbu Üyelik Sözleşmesi, onaylanması ve kabul edilmesini müteakip, üyeliğin devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi, üyenin kendi isteği ile üyeliğinin askıya alınması ve/veya iptal talebinde bulunması nedeniyle sona erebileceği gibi aşağıda sayılan hallerin ortaya çıkması neticesinde Genç Garaj tarafından, önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak askıya alabilirve/veya sona erdirilebilir. Üyelik Sözleşmesi feshedilen üyeler Genç Garaj’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi fesih nedenine bağlı olarak Genç Garaj’ın uğradığı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Aşağıda sayılan hallerde, Genç Garaj, Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:

a) Üye’lerin Genç Garaj Satış Kuralları, Yasaklı Ürünler, Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünler, Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler ve Telif Hakkı İçeren Ürünler listelerinde yer alan ürünleri ilan vermesi.
b) Üye’lerin Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, genel üyelik kurallarına aykırı hareket etmesi.
c)  Üye’lerin Genç Garaj Kampanyalarını manipüle edecek davranışlarda bulunması.
d) Üye’lerin mal/hizmet ilanlarını teklif ya da başka yollarla manipüle edecek davranışlarda bulunması.
e) Üye’lerin Site üzerinden bir diğer Üye’ye ve/veya Genç Garaj çalışanlarına onur kırıcı/hakaret içerikli/genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermesi.
f) Üye tarafından Genç Garaj’a, üyeliğinin, şifresinin ya da üyelikte kullandığı herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğinin bildirilmesi
g) Genç Garaj Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenerek sözleşmenin feshi sonucunu doğuran diğer tüm haller.


SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Üye’ler, bu tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye’ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler.